Alert portlet - zobrazeni vystrah

IVNJ_48/14

Je v platnosti Informace o výskytu nebezpečného jevu na jevy: Povodňové ohrožení (extrémní stupeň nebezpečí),

Pro oblast: Jihomoravský kraj

Platnost: od 01.10.2014 22:50 do 02.10.2014 01:50


>> Podrobnosti – předpovědní výstražná informace
>> Podrobnosti – informace o výskytu nebezpečných jevů
>> Podrobnosti – stav ovzduší
 

title

Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj
Počasí v České republice1.10.2014 23:00 SELČ
Počasí v České republice  1.10.2014 23:00 SELČ; 
zpracovano: 1.10.2014 21:21:03 UTC; 
© swing, a.s.
13 
12 
13 
14 
10 
14 
12 
11 
12 
15 
15 
14 

Zprávy


  05.03.2014

  14. zasedání Evropské meteorologické společnosti a 10. Evropská konference o aplikované klimatologii v Praze

      

  Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a Českým hydrometeorologickým ústavem byly Evropskou meteorologickou společností (EMS) pověřeny uspořádat ve dnech 6. až 10. 10. 2014 v Praze 14. zasedání EMS a 10. Evropskou konferenci o aplikované klimatologii.

  Nosným tématem konference je "Tvorba klimatických služeb prostřednictvím partnerství" s podtématy Monitorování klimatu a jeho změn, Principy procesů klimatické změny, Výzkum a služby pro socioekonomické sektory, Komunikace, osvěta a vzdělávání, Numerická předpověď počasí a Atmosférické systémy a jejich vzájemné vazby.

  Upozorňujeme, že termín zaslání abstraktů příspěvků je 15. 4. 2014!

  Bližší podrobnosti na http://www.ems2014.eu/home.html.

  06.02.2014

  Valné zasedání IUGG, General Assembly of IUGG

  Valné zasedání IUGG

  Na posledním Valném zasedání IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), které se konalo v roce 2011 v Melbourne, Australia bylo rozhodnuto, že příští, XXVI. Valné zasedání IUGG se bude konat ve dnech 22.6. až 2.7.2015 v Kongresovém centru v Praze. Organizací zasedání, které bude pokrývat činnosti všech osmi vědeckých asociaci sdružených v IUGG (www.iugg.org), byl pověřen Geofyzikální ústav AVČR a Český národní komitét geodetický a geofyzikální a ČHMÚ bude jedním z jeho spolupořadatelů. Podrobnosti průběžně sledujte na www.iugg2015prague.com.

     

  General Assembly of IUGG

  Last General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) in Melbourne, Australia in 2011 decided that the next XXVI General Assembly IUGG will take place in the Prague Congress Center on June 22 to July 2, 2015. Organization of assembly, which will cover activities of all eight scientific associations represented in the IUGG (www.iugg.org), will be organized by the Geophysical Institute of the Academy of Sciences and the Czech National Committee of Geodesy and Geophysics. The CHMI will be one of its co-organizers. For details, please, continuously observe the www.iugg2015prague.com.

  14.11.2013

  Co vše je potřeba k tomu, abychom věděli jaké bude počasí?

  Pěkný článek poukazující na skutečnost, že k vytvoření předpovědi počasí nestačí numerické předpovědní modely a internet, jak by se na první pohled mohlo zdát. I přes veškerý vědecký i technický pokrok základem veškeré meteorologie a klimatologie jsou stále data naměřená na meteorologických stanicích. A k nim se přidávají další data z meteorologických radarů, družic, aerosondážních výstupů, systému detekce blesků a některá další data. A až po naměření těchto dat a jejich zpracování, výpočtech na výkonných počítačích a dále interpretaci výsledků meteorology je možno vytvořit předpovědi počasí jak pro veřejnost, tak i pro speciální potřebu, jako je zimní údržba silnic a dálnic, letecká meteorologie, energetika a další.
  Více na adrese  http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1373320699

>> Archív

Aktuality


  25.09.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Větrná mapa České republiky pro výšku 100 m nad zemským povrchem, 2) Vliv orografie zesílení srážek v oblasti Šumavy při povodňových situacích ve dnech 12. 8. až 13. 8. 2002 a 1. 6. až 3. 6. 2013, 3) Historie a současnost návodů a metodik pro pozorovatele meteorologických stanic, 4) Meteorologická pozorování Josefa Lukotky ve Vsetíně v letech 1903-1923.

  10.09.2014

  Světový den vody

  Minulý týden probíhal ve Stockholmu tradiční Světový týden vody (World Water Week). Při jeho příležitosti bylo představeno téma Světového dne vody pro rok 2015. Světový den vody je každoročně oslavován 22. března s Spojené národy prostřednictvím UNWater (www.unwater.org) pro každý rok vybírají aktuální téma. Smyslem oslav Světového dne vody je připomenutí významu vody (zejména zdrojů sladké vody). Téma světového dne vody pro rok 2015 zní "Voda a udržitelný rozvoj", v oroginále "Water and Sustainable Development".

  24.07.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2013, 2) Nerozpustné částice v mlžné vodě na Milešovce, 3) Plošné rozložení pozdních jarních a časných podzimních mrazů v Polabí, 4) Porovnání metod určujících systematické chyby měření srážek.

  02.06.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: Vliv vln vedra v létě 2003 a 2006 na úmrtnost obyvatel Prahy; Imisní koncentrace a suchá depozice amoniaku v okolí zemědělského podniku; Vliv vývoje regionálního klimatu na ekosystém lužního lesa v letech 1951-2012. Část I. - stromy; Fotografie optických jevů v atmosféře. Duhy, fata morgána, zelený záblesk.

  28.04.2014

  Nabídka publikace ČHMÚ

  Právě vyšel nový Sborník prací ČHMÚ, č. 59 - Lenka Hájková, Věra Kožnarová, Soňa Bachanová, Jiří Nekovář: Fenologické charakteristiky vybraných lesních bylin v Česku.

>> Archív

Eumetsat


  13.10.2010

  EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

  Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.