Alert portlet - zobrazeni vystrah


Aktuálně není v platnosti výstraha na nebezpečné hydrometeorologické jevy, ale od neděle 27.7.do středy 30.7.se mohou vyskytnout silné bouřky provázené zejména přívalovými srážkami.


 

title

Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj
Počasí v České republice25.7.2014 19:00 SELČ
Počasí v České republice  25.7.2014 19:00 SELČ; 
zpracovano: 25.7.2014 17:21:01 UTC; 
© swing, a.s.
21 
25 
23 
26 
23 
25 
19 
22 
22 
22 
24 
23 
25 

Zprávy


  05.03.2014

  14. zasedání Evropské meteorologické společnosti a 10. Evropská konference o aplikované klimatologii v Praze

      

  Česká meteorologická společnost ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a Českým hydrometeorologickým ústavem byly Evropskou meteorologickou společností (EMS) pověřeny uspořádat ve dnech 6. až 10. 10. 2014 v Praze 14. zasedání EMS a 10. Evropskou konferenci o aplikované klimatologii.

  Nosným tématem konference je "Tvorba klimatických služeb prostřednictvím partnerství" s podtématy Monitorování klimatu a jeho změn, Principy procesů klimatické změny, Výzkum a služby pro socioekonomické sektory, Komunikace, osvěta a vzdělávání, Numerická předpověď počasí a Atmosférické systémy a jejich vzájemné vazby.

  Upozorňujeme, že termín zaslání abstraktů příspěvků je 15. 4. 2014!

  Bližší podrobnosti na http://www.ems2014.eu/home.html.

  06.02.2014

  Valné zasedání IUGG, General Assembly of IUGG

  Valné zasedání IUGG

  Na posledním Valném zasedání IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), které se konalo v roce 2011 v Melbourne, Australia bylo rozhodnuto, že příští, XXVI. Valné zasedání IUGG se bude konat ve dnech 22.6. až 2.7.2015 v Kongresovém centru v Praze. Organizací zasedání, které bude pokrývat činnosti všech osmi vědeckých asociaci sdružených v IUGG (www.iugg.org), byl pověřen Geofyzikální ústav AVČR a Český národní komitét geodetický a geofyzikální a ČHMÚ bude jedním z jeho spolupořadatelů. Podrobnosti průběžně sledujte na www.iugg2015prague.com.

     

  General Assembly of IUGG

  Last General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) in Melbourne, Australia in 2011 decided that the next XXVI General Assembly IUGG will take place in the Prague Congress Center on June 22 to July 2, 2015. Organization of assembly, which will cover activities of all eight scientific associations represented in the IUGG (www.iugg.org), will be organized by the Geophysical Institute of the Academy of Sciences and the Czech National Committee of Geodesy and Geophysics. The CHMI will be one of its co-organizers. For details, please, continuously observe the www.iugg2015prague.com.

  14.11.2013

  Co vše je potřeba k tomu, abychom věděli jaké bude počasí?

  Pěkný článek poukazující na skutečnost, že k vytvoření předpovědi počasí nestačí numerické předpovědní modely a internet, jak by se na první pohled mohlo zdát. I přes veškerý vědecký i technický pokrok základem veškeré meteorologie a klimatologie jsou stále data naměřená na meteorologických stanicích. A k nim se přidávají další data z meteorologických radarů, družic, aerosondážních výstupů, systému detekce blesků a některá další data. A až po naměření těchto dat a jejich zpracování, výpočtech na výkonných počítačích a dále interpretaci výsledků meteorology je možno vytvořit předpovědi počasí jak pro veřejnost, tak i pro speciální potřebu, jako je zimní údržba silnic a dálnic, letecká meteorologie, energetika a další.
  Více na adrese  http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1373320699

>> Archív

Aktuality


  24.07.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2013, 2) Nerozpustné částice v mlžné vodě na Milešovce, 3) Plošné rozložení pozdních jarních a časných podzimních mrazů v Polabí, 4) Porovnání metod určujících systematické chyby měření srážek.

  18.07.2014

  Vyhodnocení povodní v červnu 2013

  Vláda ČR projednala závěrečnou zprávu projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 a přijala Usnesení č.570 ze dne 14. července 2014 k zabezpečení realizace navrhovaných opatření pro zlepšení ochrany před povodněmi. Závěrečná souhrnná zpráva a všechny dílčí zprávy projektu jsou k dispozici ke stažení zde.

  06.06.2014

  Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, 2013

  Souhrnný roční tabelární přehled "Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, ..." je vydáván jako základní přehled naměřených koncentrací znečišťujících látek ve venkovním ovzduší v České republice. Tabelární přehled je výsledkem souhrnného zpracování naměřených imisních dat ukládaných do databáze Informační systém kvality ovzduší za daný kalendářní rok. Jeho posláním je především včasná objektivní prezentace naměřených imisních dat z monitorovacích sítí a přehled překročení imisních limitů látek znečišťujících ovzduší jak z hlediska ochrany lidského zdraví, tak i z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace. Textové komentáře budou doplňovány průběžně. Souhrnný tabelární přehled naleznete zde. Tabelární přehled za rok 2013 bude vydán i na CD společně s grafickou ročenkou "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013" na konci září 2014.

  02.06.2014

  Rozšíření produktů pro veřejnost o předpověď tzv. ventilačního indexu.

  V souvislosti s kvalitou ovzduší a koncentracemi znečišťujících látek je často používán pojem rozptylových podmínek, které popisují míru promíchávání a ředění emisí ze zdrojů znečištění ovzduší a souvisí tak s úrovní imisních koncentrací. Informace o rozptylových podmínkách se již stala trvalou součástí předpovědi počasí a používá se pro porovnávání různých časových období při režimovém hodnocení kvality ovzduší. Jako vhodný parametr pro hodnocení rozptylových podmínek byl navržen tzv. ventilační index, který se vypočítává jako součin výšky mezní vrstvy a průměrné rychlosti větru v mezní vrstvě. Jeho predikce pomocí modelu ALADIN je nyní k dispozici veřejnosti. Interpretace ventilačního indexu je uvedena v nápovědě.

  02.06.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: Vliv vln vedra v létě 2003 a 2006 na úmrtnost obyvatel Prahy; Imisní koncentrace a suchá depozice amoniaku v okolí zemědělského podniku; Vliv vývoje regionálního klimatu na ekosystém lužního lesa v letech 1951-2012. Část I. - stromy; Fotografie optických jevů v atmosféře. Duhy, fata morgána, zelený záblesk.

>> Archív

Eumetsat


  13.10.2010

  EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

  Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.