Alert portlet - zobrazeni vystrah

PVI_68/14

Je v platnosti Předpovědní výstražná informace na jevy: Velmi silný vítr Silný vítr

Pro oblast: platí pro celé území České republiky

Platnost: od 21.10.2014 20:00 do 22.10.2014 12:00


>> Podrobnosti – předpovědní výstražná informace
>> Podrobnosti – informace o výskytu nebezpečných jevů
>> Podrobnosti – stav ovzduší
 

title

Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Karlovarský kraj Liberecký kraj Olomoucký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Zlínský kraj
Počasí v České republice21.10.2014 08:00 SELČ
Počasí v České republice  21.10.2014 08:00 SELČ; 
zpracovano: 21.10.2014 06:21:03 UTC; 
© swing, a.s.
10 
10 
11 
10 

Předpověď pro ČR


Zprávy


  06.02.2014

  Valné zasedání IUGG, General Assembly of IUGG

  Valné zasedání IUGG

  Na posledním Valném zasedání IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), které se konalo v roce 2011 v Melbourne, Australia bylo rozhodnuto, že příští, XXVI. Valné zasedání IUGG se bude konat ve dnech 22.6. až 2.7.2015 v Kongresovém centru v Praze. Organizací zasedání, které bude pokrývat činnosti všech osmi vědeckých asociaci sdružených v IUGG (www.iugg.org), byl pověřen Geofyzikální ústav AVČR a Český národní komitét geodetický a geofyzikální a ČHMÚ bude jedním z jeho spolupořadatelů. Podrobnosti průběžně sledujte na www.iugg2015prague.com.

     

  General Assembly of IUGG

  Last General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) in Melbourne, Australia in 2011 decided that the next XXVI General Assembly IUGG will take place in the Prague Congress Center on June 22 to July 2, 2015. Organization of assembly, which will cover activities of all eight scientific associations represented in the IUGG (www.iugg.org), will be organized by the Geophysical Institute of the Academy of Sciences and the Czech National Committee of Geodesy and Geophysics. The CHMI will be one of its co-organizers. For details, please, continuously observe the www.iugg2015prague.com.

  14.11.2013

  Co vše je potřeba k tomu, abychom věděli jaké bude počasí?

  Pěkný článek poukazující na skutečnost, že k vytvoření předpovědi počasí nestačí numerické předpovědní modely a internet, jak by se na první pohled mohlo zdát. I přes veškerý vědecký i technický pokrok základem veškeré meteorologie a klimatologie jsou stále data naměřená na meteorologických stanicích. A k nim se přidávají další data z meteorologických radarů, družic, aerosondážních výstupů, systému detekce blesků a některá další data. A až po naměření těchto dat a jejich zpracování, výpočtech na výkonných počítačích a dále interpretaci výsledků meteorology je možno vytvořit předpovědi počasí jak pro veřejnost, tak i pro speciální potřebu, jako je zimní údržba silnic a dálnic, letecká meteorologie, energetika a další.
  Více na adrese  http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1373320699

>> Archív

Aktuality


  14.10.2014

  Zpravodaj ČHMÚ, pobočky Ostrava

  K dispozici je 9. číslo "Zpravodaje" s informacemi o průběhu počasí, kvalitě ovzduší a vývoji na vodních tocích v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci září.
  Přináší rozbor synoptické situace v průběhu měsíce, podrobný popis a charakteristiku počasí, v textové, tabelární i mapové formě informace o teplotách a srážkách, včetně základních charakteristik a denní přehled počasí stanic Ostrava-Poruba a Olomouc-Holice.
  Věnuje se hydrologické situaci v měsíci září v povodí české části toku Odry, horní Moravy a Bečvy po soutok obou vodních toků.
  Součástí je přehled úrovně znečištění ovzduší v uplynulém měsíci, uvedeny průměrné denní koncentrace oxidu dusičitého, ozonu (8 hodinové průměry) a průměrné denní koncentrace suspendovaných částic PM10.

   

  25.09.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 4. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Větrná mapa České republiky pro výšku 100 m nad zemským povrchem, 2) Vliv orografie zesílení srážek v oblasti Šumavy při povodňových situacích ve dnech 12. 8. až 13. 8. 2002 a 1. 6. až 3. 6. 2013, 3) Historie a současnost návodů a metodik pro pozorovatele meteorologických stanic, 4) Meteorologická pozorování Josefa Lukotky ve Vsetíně v letech 1903-1923.

  10.09.2014

  Světový den vody

  Minulý týden probíhal ve Stockholmu tradiční Světový týden vody (World Water Week). Při jeho příležitosti bylo představeno téma Světového dne vody pro rok 2015. Světový den vody je každoročně oslavován 22. března s Spojené národy prostřednictvím UNWater (www.unwater.org) pro každý rok vybírají aktuální téma. Smyslem oslav Světového dne vody je připomenutí významu vody (zejména zdrojů sladké vody). Téma světového dne vody pro rok 2015 zní "Voda a udržitelný rozvoj", v oroginále "Water and Sustainable Development".

  24.07.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: 1) Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu počasí a podnebí ve světě v roce 2013, 2) Nerozpustné částice v mlžné vodě na Milešovce, 3) Plošné rozložení pozdních jarních a časných podzimních mrazů v Polabí, 4) Porovnání metod určujících systematické chyby měření srážek.

  02.06.2014

  Časopis Meteorologické zprávy

  Právě vyšlo 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy. Hlavní články v čísle: Vliv vln vedra v létě 2003 a 2006 na úmrtnost obyvatel Prahy; Imisní koncentrace a suchá depozice amoniaku v okolí zemědělského podniku; Vliv vývoje regionálního klimatu na ekosystém lužního lesa v letech 1951-2012. Část I. - stromy; Fotografie optických jevů v atmosféře. Duhy, fata morgána, zelený záblesk.

>> Archív

Eumetsat


  13.10.2010

  EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

  Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.